Ulpukka

En rimeligere flytebrygge / badebrygge. Den patenterte konstruksjonen gjør at du selv kan transportere flytebrygga til hytta, og montere den raskt og enkelt uten spesialverktøy. Etter behov kan også Ulpukka flytebrygge forlenges eller utstyres med benker og badestige. En økonomisk, holdbar og vedlikeholdsfri flytebrygge.

 

Valg av flytebrygge

Variasjoner i vannstand, vanndybde, plassering og bruksområder er alle faktorer som har betydning for valg av flytebrygge. Vi er behjelplige med råd og veiledning.

 

Spesialbestilling

Elementene kan monteres sammen på forskjellige måter. Modellene som vises på våre sider er de vanligste flytebryggetypene, men en Ulpukka flytebrygge kan også bestilles etter egne mål.

 

Levering

En Ulpukka flytebrygge leveres som standard med galvaniserte stålrammer, ferdig sammensatte tredekke-element, pongtonger, kombinert fast fjell -og landforankring samt nødvendige bolter og beslag. En Ulpukka leveranse har målene 118 cm x 228 cm x høyden, som avhenger av flytebryggemodell.