Rentukka

Rentukka - flytebrygger med rullende pongtonger gjør sjøsetting om våren og opptak om høsten til en ren fornøyelse. Stålrammen og pongtongene er så kraftig dimensjonert, at til og med motorisert hjelp kan benyttes ved opptak. Rentukkas konstruksjon er enkel og entydig. Den gir deg mulighet til selv å montere sammen elementene og du får en vedlikeholdsfri flytebrygge som du vil ha glede av i mange år. Rentukkas grunnide omfatter ulike alternative fortøyningsmuligheter, tilpasset forankringsforholdene, flytebryggas lengde, vannstand og bølgehøyde. Ønsker du å utstyre Rentukka flytebrygge med benker, badestige eller rekkverk, så er også det mulig. 

  

Valg av flytebrygge

Variasjoner i vannstand, vanndybde, plassering og bruksområder er alle faktorer som har betydning for valg av flytebrygge. Vi er behjelplige med råd og veiledning.

 

Spesialbestilling

Elementene kan monteres sammen på forskjellige måter. Modellene som vises på våre sider er de vanligste flytebryggetypene, men en Rentukka flytebrygge kan også bestilles etter egne mål.

 

Levering

Sikker og rask levering står vi for. Flytebrygga leveres til avtalt sted og tid. En Rentukka leveranse har målene 118 cm x 228 cm x høyden som avhenger av flytebryggemodell. Kontakt oss for fraktprispris.