En rimeligere flytebrygge / badebrygge. Den patenterte konstruksjonen gjør at du selv kan transportere flytebrygga til hytta, og montere den raskt og enkelt uten spesialverktøy. Etter behov kan også Ulpukka flytebrygge forlenges eller utstyres med benker og badestige.

En økonomisk, holdbar og vedlikeholdsfri flytebrygge.Klikk på bildet for å få det større
(vises i eget vindu)

(Klikk på bildene for å få dem større i eget vindu/fane, (*) kan ikke forstørres)

ULA 2-2

ULA 2-2 (4,6m)

ULB 2-2

ULB 3-2

ULB 3-2 (5,8m)

ULB 3-2 (5,8m)

ULB 3-2 (5,8m)

ULB 3-2 (5,8m)

ULBV 3-2 (5,8m)

ULBV 3-2 (5,8m)

ULC 3-4

ULCV 4-4 (7,0m)

ULCV 4-4 (7,0m)

ULC 4-4 (7,0m)

ULCX 1-5-6 (9,3m)

ULCXV 1-5-6 (9,3m)

ULCXV 1-6-6 (11,6m)

ULCXV 1-6-7 (11,6m)

ULCXV 2-7-8 (16,1m)

Kundetilpasset

ULD 2-4

ULD 3-4

ULDX 1-3-5 (6,9 m)

ULDX 1-4-6

ULDX 1-4-6 (9,2m)

ULDX 2-7-8 (16,1 m)

ULDX 2-7-8 (16,1 m)

ULDX 2-7-8 (16,1 m)

Fast Landfeste

Fast landfeste

Fjærende fjellforankring

Fjærende fjellforankring

Pongtong

Kundetilpasset

ULC V 4-4 pakket for transport

ULCV 4-4 lastet opp