Rentukka - flytebrygger med rullende pongtonger gjør sjøsetting om våren og opptak om høsten til en ren fornøyelse. Stålrammen og pongtongene er så kraftig dimensjonert, at til og med motorisert hjelp kan benyttes ved opptak. Rentukkas konstruksjon er enkel og entydig. Den gir deg mulighet til selv å montere sammen elementene og du får en vedlikeholdsfri flytebrygge som du vil ha glede av i mange år. Rentukkas grunnide omfatter ulike alternative fortøyningsmuligheter, tilpasset forankringsforholdene, flytebryggas lengde, vannstand og bølgehøyde. Ønsker du å utstyre Rentukka flytebrygge med benker, badestige eller rekkverk, så er også det mulig.


Klikk på bildet for å få det større
(vises i eget vindu)

Rentukka flytebrygge leveres inkludert alle tre-elementer. Tredekket er av trykkimpregnerte materialer (klasse AB-tungmetallfri), ferdig sammensatt og nøyaktig tilpasset den galvaniserte stålrammen. Flytebryggas kantbord er ferdig skåret og nummerert i henhold til monteringsbeskrivelsen. Alle skruehull er ferdig boret.
Lengde: 230 cm
Bredde: 120 cm
Vekt: ca. 35 kg