Rentukka - flytebrygger med rullende pongtonger gjør sjøsetting om våren og opptak om høsten til en ren fornøyelse. Stålrammen og pongtongene er så kraftig dimensjonert, at til og med motorisert hjelp kan benyttes ved opptak. Rentukkas konstruksjon er enkel og entydig. Den gir deg mulighet til selv å montere sammen elementene og du får en vedlikeholdsfri flytebrygge som du vil ha glede av i mange år. Rentukkas grunnide omfatter ulike alternative fortøyningsmuligheter, tilpasset forankringsforholdene, flytebryggas lengde, vannstand og bølgehøyde. Ønsker du å utstyre Rentukka flytebrygge med benker, badestige eller rekkverk, så er også det mulig.


Klikk på bildet for å få det større
(vises i eget vindu)

 
De store rullende pongtongene forenkler sjøsetting om våren og opptak om høsten. Materialet er polyeten - plast, som garanterer en holdbar konstruksjon og som fra år til år står i mot sjøvannets påvirkninger og bølgenes mekaniske belastninger. Den slette overflaten er lett å holde ren.
Diameter: 63 cm
Lengde: 100 cm
Volum: 300 liter
Godstykkelse: 1 cm