Rentukka - flytebrygger med rullende pongtonger gjør sjøsetting om våren og opptak om høsten til en ren fornøyelse. Stålrammen og pongtongene er så kraftig dimensjonert, at til og med motorisert hjelp kan benyttes ved opptak. Rentukkas konstruksjon er enkel og entydig. Den gir deg mulighet til selv å montere sammen elementene og du får en vedlikeholdsfri flytebrygge som du vil ha glede av i mange år. Rentukkas grunnide omfatter ulike alternative fortøyningsmuligheter, tilpasset forankringsforholdene, flytebryggas lengde, vannstand og bølgehøyde. Ønsker du å utstyre Rentukka flytebrygge med benker, badestige eller rekkverk, så er også det mulig.


Klikk på bildet for å få det større
(vises i eget vindu)

Fjærende 1-punktsforankring hvor flytebrygga blir festet slik at den kan bevege seg opp og ned, samt til begge sider. Krever alltid en ytre forankring / moring. Det fjærende landfeste kan forankres på følgende måter :
Fjærende landforankring:
En enkel forankring for de fleste jordsmonn. En grunn fordypning graves for forankringsrammen. Når rammen er plassert i fordypningen legges betongelementer over og fortøyningsplassen jevnes.
Fjærende fjellforankring:
En forankring som kan justeres i forhold til fjellet. Passer for ujevne forhold. Forankres i fjellet med fire stk. 16 mm ekspansjonsbolter
(Kan forstørres)
(Kan forstørres)
Fjærende planforankring:
Kan støpes fast i betong, eller festes på en plan betong - eller treflate.
(Kan forstørres)
Fjærende kantforankring:
Forankres på kanten til en plan betong –eller treflate
(Kan forstørres)
(Kan forstørres)
(Kan forstørres)