Rentukka - flytebrygger med rullende pongtonger gjør sjøsetting om våren og opptak om høsten til en ren fornøyelse. Stålrammen og pongtongene er så kraftig dimensjonert, at til og med motorisert hjelp kan benyttes ved opptak. Rentukkas konstruksjon er enkel og entydig. Den gir deg mulighet til selv å montere sammen elementene og du får en vedlikeholdsfri flytebrygge som du vil ha glede av i mange år. Rentukkas grunnide omfatter ulike alternative fortøyningsmuligheter, tilpasset forankringsforholdene, flytebryggas lengde, vannstand og bølgehøyde. Ønsker du å utstyre Rentukka flytebrygge med benker, badestige eller rekkverk, så er også det mulig.


Klikk på bildet for å få det større
(vises i eget vindu)

Fast 2-punkts feste hvor flytebrygga blir festet slik at den kan bevege seg opp og ned etter variasjoner i vannstand. Best egnet for beskyttede strender og flytebrygger under 10 meter. Krever ingen ytre forankring / moring. Det faste landfeste kan forankres på følgende måter :
Landforankring:
En enkel forankring for de fleste jordsmonn. En grunn fordypning graves for forankringsrammen. Når rammen er plassert i fordypningen legges betongelementer over og forankringsplassen jevnes. Deretter festes flytebrygga til forankringsrammen.
Fjellforankring:
En forankring som ikke forutsetter et plant underlag. De justerbare beslagene forankres i fjellet med 16 mm ekspansjonsbolter.
(Kan forstørres)
Betongforankring:
Forankringsrammen støpes fast i betong slik at stangen som flytebrygga festes til er ca 5 cm over betongen.
(Kan forstørres)