Rentukka - flytebrygger med rullende pongtonger gjør sjøsetting om våren og opptak om høsten til en ren fornøyelse. Stålrammen og pongtongene er så kraftig dimensjonert, at til og med motorisert hjelp kan benyttes ved opptak. Rentukkas konstruksjon er enkel og entydig. Den gir deg mulighet til selv å montere sammen elementene og du får en vedlikeholdsfri flytebrygge som du vil ha glede av i mange år. Rentukkas grunnide omfatter ulike alternative fortøyningsmuligheter, tilpasset forankringsforholdene, flytebryggas lengde, vannstand og bølgehøyde. Ønsker du å utstyre Rentukka flytebrygge med benker, badestige eller rekkverk, så er også det mulig.


Klikk på bildet for å få det større
(vises i eget vindu)

(Klikk på bildene for å få dem større i eget vindu/fane, (*) kan ikke forstørres)

CX 1-4-4 (9,2m)

CX 1-4-4 (9,2m)

DX 1-4-6 (9,2m)

DX 1-4-6 (9,2m)

DX 1-4-6 (9,2m)

DX 1-4-6 (9,2m)

DX 1-4-6 (9,2m)

DX 1-4-6 montering

DX 2-6-8 (13,8m)

DX 4-10-12 (23,0m)

Kundetilpasset

Kundetilpasset

D2X 1-5-8

D2X 1-5-8

D2X 1-5-8

Rullende pontonger

Ledd

DX 1-4-6 pakket for transport

DX 1-4-6 lastet opp

Fast landfeste / fjellforankring

Fast landfeste / fjellforankring

Fast landfeste / betongforankring (*)

Fjærende landfeste / fjellforankring

Fjærende landfeste / fjellforankring

Fjærende landfeste / planforankring

Fjærende landfeste / planforankring (*)

Fjærende landfeste / nyhet!

Hjul for utsetting og opptak